Acționează!

Ce poți face pentru a combate discursul instigator la ură?


1. Counter speech

Ce poți face pentru a contracara DIU:

  • Oferă o perspectivă alternativă, distribuie înregistrări video, articole, opinii care promovează diversitatea, toleranța.
  • Discută cu cei apropiați (colegi, prieteni, familie) atunci când întâlnești DIU.
  • Evită să te angajezi în dezbateri cu cei care transmit mesaje discriminatorii sau DIU; nu au nicio finalitate, este greu de crezut că veți reuși să-i convingeți. În locul unor dezbateri sterile, puteți să distribuiți înregistrări video, articole, linkuri către materiale care oferă puncte de vedere alternative sau mesaje pozitive.


 
2. Încurajarea conținutului de calitate

DIU nu poate fi neutralizat numai prin intervenții de tip cenzură. Este nevoie de o intervenție proactivă, care să ofere o altă perspectivă, construită în jurul adevărului istoric și a unui proiect de societate bazat pe diversitate, inclusivitate, acceptarea celui diferit.

Mass-media are datoria profesională de a oferi publicului o imagine a societății în întregul ei, printr-o relatare cât mai completă și diversificată a grupurilor și comunităților din interiorul societății (tineri, vârstnici, minorități etnice, religioase, sexuale etc). Informația de calitate, dezbrăcată de stereotipuri și clișee are potențialul de a modifica percepții, atitudini în rândul publicului.

De asemenea autoritățile sau organizațiile neguvernamentale pot facilita accesul tinerilor la programe educaționale alternative, care să le ofere o perspectivă diferită asupra grupurilor vizate de discursul care incită la ură prin contact cu informații, opinii, persoane mai puțin prezente în agenda presei sau în curricula școlară.

Artele sunt instrumente prin care pot fi diseminate valorile diversității, toleranței, înțelegerii. Gândiți-vă ce impact puternic au avut pentru mai multe generații filmele lui Charlie Chaplin (Marele Dictator), muzica lui Bob Dylan, John Lennon sau Bob Marley. Arta necovențională cu mare impact la publicul tânar, cum ar fi graffiti-urile sau stencil care au o vizibilitate imensă și potențial mare de distribuire (de exemplu, lucrările lui Banksy).  

 
3. Crearea de conținut instigator la „iubire”

Este important să folosim toate instrumentele de comunicare pentru a disemina acest tip de mesaje. De la discuțiile individuale cu membri ai familiei sau prieteni, în care vom evita folosirea clișeelor/stereotipurilor, le vom atrage atenția celor apropiați asupra efectelor nocive ale discriminării și DIU, până la postarea pe facebook a unor mesaje, imagini, filme c

Fiecare dintre noi poate promova astfel de produse media (indiferent de suportul lor –presă, scrisă, radio, tv, internet), recomandându-le celor apropiați, distribuindu-le prin social media, discutându-le la școală sau în familie.

 

 4. Raportarea conținutului instigator la ură


Persoanele, organizațiile sau publicațiile de extrema dreaptă nu vor fi deranjate dacă discursul lor este considerat ofensator, de aceea este ineficient să ne adresăm lor direct. Mesajele sau articolele care instigă la ură publicate pe siteuri sau în publicații decente pot fi raportate direct administratorilor site-ului sau redactorilor șefi, atrăgându-le atenția asupra nocivității DIU și a faptului că promovarea acestuia decredibilizează site-ul/publicația respectivă. Aceștia pot fi avertizați că nedelimitarea de asemenea mesaje și continuarea publicării lor vă vor determina să nu le mai citiți.

De asemenea, este recomandat să înștiințăm organizațiile care se ocupă cu combaterea DIU atunci când întâlnim DIU în spațiul public. Acestea dispun de resurse pentru a analiza fiecare caz în parte și pot alege metoda de intervenție pe care o consideră eficientă.


5. Sesizarea instituțiilor statului

Am văzut ce efecte negative are discursul instigator la ură, atât asupra indivizilor, cât şi asupra societăţii, în general. Prin urmare, atunci când sesizăm un discurs de natură să incite la ură, nu trebuie să rămânem impasibili. Este adevărat, după cum am văzut, că toate instituţiile statului care pot avea un rol în combaterea discursului instigator la ură, au şi capacitatea de a se sesiza din oficiu. Nu putem fi siguri însă, că CNCD sau parchetul vor reacţiona, din oficiu, la toate discursurile instigatoare la ură existente, şi nu ne putem imagina nici măcar că toate discursurile instigatoare la ură existente ajung la cunoştinţa acestora, pentru ca instituţiile să ia măsuri din oficiu.

În consecinţă, este important să acţionăm, şi să sesizăm instituţiile statului.

Condiţii pentru sesizarea CNCD

Sesizarea unei fapte de discriminare poate fi efectuată în termen de cel mult 1 an de la data săvârşirii faptei sau de la data la care putea să ia cunoştinţă de săvârşirea ei. Dacă un discurs instigator la ură a fost promovat de cineva în urmă cu mai mult de 1 an, dar a fost difuzat de un program TV în urmă cu mai puţin de un an, sesizarea încă mai poate fi făcută. În această situaţie, se arată că termenul se calculează de la data la care reclamantul putea să ia cunoştinţă de săvârşirea ei, şi anume, de la data difuzării discursului în cadrul programului TV.

Petiţia care se transmite CNCD poate să fie formulată în scris (MODEL SESIZARE) şi transmisă prin poştă, fax sau e-mail. Sesizarea poate fi făcută şi oral, printr-o notă de audienţă. Procedura CNCD indică faptul că, în acest caz, în cadrul unei audienţe se „întocmeşte o notă, care cuprinde elementele petiţiei şi se constituie în petiţie cu acordul petentului”.           

Petiţiile anonime vor fi clasate. Chiar daca nu se indică domiciliul sau reşedinţa petentului, petiţia nu va fi clasată, dacă se menţionează că datele respective vor fi communicate ulterior.

Petentul va fi citat la audierile efectuate de Colegiul Director al CNCD. Chiar dacă petentul nu se prezintă la audieri, sesizarea va fi soluţionată.

Condiţii pentru sesizarea CNA

Pentru a sesiza CNA cu privire la un program de televiziune sau radiodifuziune sonoră care difuzează programe cu conţinut instigator la ură, trebuie folosit un formular pus la dispoziţie de către CNA pe website-ul Consiliului aici: http://www.cna.ro/Formular-de-sesizare-Radio-TV.html.

Pentru a putea transmite sesizarea, este obligatoriu ca petentul să includă date de identificare – nume, prenume, număr de telefon, adresă de email şi adresă poştală.

Condiţii pentru sesizarea Poliţiei/Parchetului

Pentru a sesiza  organele penale cu privire la existenţa unui discurs instigator la ură, trebuie respectate cerinţele Codului de procedură penală, cu privire la conţinutul unui denunţ penal. Astfel, denunţul penal trebuie să cuprindă: numele, prenumele, codul numeric personal, calitatea şi domiciliul petiţionarului ori, pentru persoane juridice, denumirea, sediul, codul unic de înregistrare, codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar, indicarea reprezentantului legal ori convenţional, descrierea faptei care formează obiectul plângerii, precum şi indicarea făptuitorului şi a mijloacelor de probă, dacă sunt cunoscute.

Share on Tumblr submit to reddit