Ce efecte are discursul instigator la ură?

 

Cum afectează discursul instigator la ură indivizii?


Ţintele discursului instigator la ură sunt afectate în mod direct. Demnitatea umană a persoanelor care fac parte din grupul „atacat”, prin discursul instigator la ură, este lezată.

De ce este importantă demnitatea umană?

Demnitatea umană este ceea ce ne face unici şi distinge umanitatea faţă de toate celelalte fiinţe, în special datorită liberului arbitru pe care îl avem, autonomiei individuale, precum şi posibilităţii de a lua decizii bazate pe raţiune şi pe alegerea liberă[1].

De aici şi gravitatea lezării demnităţii umane, care se realizează inclusiv prin discursul instigator la ură.

Pentru a determina pe cineva să se alăture unei convingeri rasiste, de exemplu, un grup va fi descris ca şi inferior, inegal, subuman, ceea ce, fără îndoială, conduce la lezarea demnităţii umane a membrilor acelui grup.

Un alt efect al discursului instigator la ură, în strânsă legătură cu efectul atingerii demnităţii umane este diminuarea stimei de sine a membrilor grupului atacat prin discursul respectiv. Încrederea şi respectul faţă de propria persoană sunt în pericol, ca urmare a discursului instigator la ură.

Este mult mai puţin probabil ca tinerii care au fost discriminaţi să simtă că există oportunităţi egale pentru oricine încearcă din greu (Flanagan, Syvertsen, Gill, Gallay, & Cumsille, 2009).

Rasismul sau prejudecata, de multe ori, devin internalizate. Fiind ţinta discursurilor instigatoare la ură, care denigrează, jignesc, intimidează şi ofensează membri unui grup, persoana din grupul respectiv poate ajunge în situaţia de a accepta convingerile promovate prin discursul instigator la ură ca adevăruri generale. Astfel, un homosexual poate ajunge să îşi nege orientarea sexuală, să şi-o ascundă, să o considere el însuşi un „păcat”, sau o „anormalitate”, pentru motivul că homosexualii au fost ţinta repetată a unor discursuri instigatoare la ură, la care el a fost martor.

Un alt exemplu de internalizare a rasismului sunt romii, care pot ajunge să îşi ascundă apartenenţa etnică, deoarece consideră romii ca fiind inferiori, nedemni, şi cred că singura modalitate de a fi acceptaţi de societate este să se elibereze de orice asociere cu etnia romă.

Studiile arată că discriminarea etnică este asociată cu o creştere a percepţiilor negative asupra propriului grup etnic (Gaylord-Harden & Cunningham, 2009).

Discursul instigator la ură mai poate avea ca efect marginalizarea ţintelor. De multe ori, instigarea la ură împotriva unui grup îşi atinge scopul, iar cei care promovează un astfel de discurs identifică audienţa care îi aprobă şi care le împărtăşeşte convingerile. Mai departe, audienţa poate deveni, la rândul ei, promotor al discursului instigator la ură, şi cu siguranţă va izola ţintele, atunci când le va întâlni.

Cum afectează discursul instigator la ură societatea?

Discursul instigator la ură are efecte negative nu doar asupra ţintelor sale, ci asupra societăţii, în ansamblul ei.

Discursul instigator la ură scindează societatea în „noi” şi „ei”. O societate ideală, în care nu ar exista rasism, intoleranţă, xenofobie, discurs instigator la ură, ar fi compusă din cetăţeni egali în faţa legii, uniţi prin ţelul comun de bunăstare. Discursul instigator la ură împarte lumea în „buni” şi „răi”, „normali” şi „anormali”, „superiori” şi „inferiori”.

Prejudecata şi rasismul sunt promovate, prin discursuri instigatoare la ură, fiind perpetuate în societate şi transmise inclusiv generaţiilor tinere.

În plus, discursul instigator la ură poate avea efecte foarte grave, de natură să încurajeze şi să conducă la infracţiuni motivate rasial: la violenţe, distrugeri, ş.a. În ultimii ani, în Ungaria au avut loc mai multe crime motivate rasial, mai multe persoane rome fiind ucise de membrii ai unei grupări de extremă dreapta. Aceste crime au avut loc în contextul în care în Ungaria au avut loc foarte des marşuri anti-romi, ale partidului extremist Jobbik şi al grupării extremiste Garda Maghiară. Totodată, reprezentanţi ai partidului Jobbik au făcut în mod repetat afirmaţii rasiste cu privire la romi. Discursul instigator la ură a contribuit la crearea unui context extrem de ostil faţă de romi, ceea ce a încurajat membri ai grupărilor extremiste să comită inclusiv crime motivate rasial.

 
[1]Paulus Kaufmann, Hannes Kuch, Christian Neuhauser, Elaine Webster, Humiliation, Degradation, Dehumanization,Library of Ethics and Applied Philosophu, Volumul 24, www.springer.com

Share on Tumblr submit to reddit