Ce este discursul instigator la ură?

 

Discursul este o armă extrem de puternică. La fiecare pas, în viaţa de zi cu zi, folosim discursul sau suntem audienţa unui discurs. Nu întotdeauna suntem foarte atenţi la ce spunem sau la ce se spune, însă în momente importante ne alegem cu grijă cuvintele, pentru a ne atinge scopul. Unele persoane folosesc discursul inclusiv pentru a genera efecte negative, precum ura împotriva anumitor grupuri. Alte persoane merg şi mai departe, şi incită nu doar la sentimentul de ură, ci la violenţă bazată pe sentimentul de ură.

 

Pentru a înţelege mai clar ce este discursul instigator la ură, dar şi la violenţă, iată câteva exemple:

 

 „Toţi românii se plâng de ţigani, că vin cu şatra să te omoare. Românii de ce nu se unesc? Sunt mai mulţi decât ţiganii şi nu trebuie să îndure umilinţele din partea lor.”

 

“Ţiganii ne terorizează în România!”De ce ne terorizează? Pentru că românii stau ca prostii şi filmează în loc să pună mâna pe un par şi să le rupă capetele atunci când văd că un român este călcat în picioare de o şatră de ţigani. Filmează şi le arată apoi prietenilor cât de terorizaţi sunt ei de către ţigani.”

 

„Toată lumea ştie că ţiganii sunt laşi şi nu se bat decât în stol sau în haită. Rar am auzit de un ţigan care să sară la bătaie la doi români. Ţiganul are gaşcă şi cu ea vine să bată un singur om. Românii de ce nu se unesc?”

 

„Are cineva impresia că, dacă 100 de oameni calcă în picioare nişte ciori care-şi fac banii prin furt, violenţă, ameninţare şi tupeu pe munca ta, se face vreo anchetă prin care să se stabilească cine le-a dat bocancul fatal în cap? Aveţi impresia că poliţia română e atât de competentă şi că nu se bucură pentru că le-am mai uşurat munca pentru viitor?”

 

„Vă e frică de ţigani, măi, capete de cretă ce sunteţi? Aveţi cagule. Nu vă ştie nici dracu’ atunci când intraţi peste ei şi le rupeţi oasele, aşa că nu are cine să vă vină la uşă şi să vă căsăpească familia. De ce nu băgaţi cagulaţii pe ei, să-i liniştească?”

 

„Oare când se vor găsi nişte oameni (din rândul civililor, armatei sau poliţiei) care să se sature atât de mult de ei încât, cu cagule pe faţă, să le bage periodic minţile în cap? Apoi să vină un poliţist care să constate agresiunea, să treacă pe dosar “autor necunoscut” şi să treacă mai departe”.

 

“Instig la violenţă? DA! Instig la violenţă! Vreau că românii să-şi aducă aminte de vremurile în care puneau mâinile pe coase, furci, topoare sau sape şi tăbărau pe invadatori. Vreau că românii să-şi aducă aminte că strămoşii lor nu şi-au plecat capetele în faţă turcilor, ungurilor, hunilor sau ce alte popoare au mai vrut să pună mâna pe această ţară. De ce să o lăsăm acum pradă hoţilor şi ţiganilor?”

 

(Caz Romani CRISS. Textele de mai sus sunt extrase din mai multe articole postate pe un blog).

 

Postările menţionate mai sus se referă la romi şi au, în primul rând, scopul de a-i descrie pe aceştia într-un mod negativ, jignitor şi foarte ofensiv. Autorul merge şi mai departe, îndemnând românii la acte de violenţă împotriva romilor. Mai mult, îndemnul lui nu se adresează doar vag, românilor în general, ci şi „cagulaţilor”, explicând cum aceştia nu au cum a se teme de eventuale răzbunări ale romilor, pentru că au cagule şi nu pot fi recunoscuţi, când „intră peste ei”. Acest caz este uşor de identificat ca şi discurs instigator la violenţă, autorul însuşi recunoscând: „Instig la violenţă? DA! Instig la violenţă!”

Exemplul de mai sus nu este doar un discurs discriminatoriu, care jigneşte persoanele de etnie romă. Scopul afirmaţiilor citate este şi de a convinge audienţa că romii sunt hoţi şi infractori, şi că românii trebuie să se unească împotriva lor. Prin urmare, discursul de mai sus nu este doar un act de discriminare, în sensul celor prezentate în secţiunea 1.1. Ce este discriminarea, ci este discurs instigator la ură.

 

Sunt, însă, şi situaţii în care cei care fac afirmaţii de acest tip nu folosesc un limbaj care să indice atât de direct că se urmăreşte şi instigarea la violenţă. Spre exemplu:

 

“Ne-am săturat să suportăm agresiunea ţigănească! Ne-am săturat să privim ochii înlăcrimaţi ai părinţilor noştri care se zbat în cea mai cruntă sărăcie în timp ce şmenarii burtoşi, analfabeţi şi violenţi ne zâmbesc sfidător din Mercedes-urile lor.

Periferiile oraşelor au devenit proprietatea clanurilor mafiote ţigăneşti, unde înfloresc prostituţia, cămătăria şi traficul de droguri şi unde violenţa este singura lege. Astăzi, când tinerilor le este imposibil să-şi mai întemeieze o familie, ţiganii au cunoscut o explozie demografică fără precedent în istoria minorităţilor din România, astfel încât nu mai există oraş care să nu aibă la periferie un focar infracţional numit "ţigănie" unde să domnească câte un clan mafiot şi unde TU ca român, în propria TA patrie, ai "zona interzisă" .

În faţă acestei primejdii de moarte care ameninţă însăşi existenţa noastră ca popor avem datoria sfântă să tragem semnalul de alarmă şi să luăm măsuri URGENTE pentru ca numele ţării noastre să rămână scris cu un singur "R" (şi nu cu doi, aşa cum, mai în glumă mai în serios, a prezis deputatul Mădălin Voicu).

Necesitatea urgentării acţiunilor noastre defensive este capitală datorită influenţei nefaste pe care o are subcultura ţigănească asupra tineretului nostru. Adolescenţii de astăzi nu mai conştientizează acest pericol, ba mai mult au început să manifeste o oarecare simpatie faţă de stilul de viaţă ţigănesc. A vorbi ţigăneşte a devenit un lucru la modă, iar tinerii asimilează foarte uşor limbajul spurcat şi comportamentul violent, în unele cazuri culoarea pielii fiind singura diferenţă dintre ţigani şi noua categorie de "români ţiganizati".

Noi însă nu mai avem voie să aşteptăm ca aceste atrocităţi să se întâmple pentru a ne trezi din ignoranţă. Pentru că va veni o vreme când, într-o Românie ţiganizată complet, copiii noştri ne vor privi în ochi şi ne vor întreba: "Ce-ai făcut tu, tată, ca să împiedici acest dezastru?"”.

 

Caz Romani CRISS v. Noua Dreaptă

 

Discursul folosit mai sus este clar unul instigator la ură. Romii sunt portretizaţi într-o manieră negativă, profund ofensatoare. Scopul autorilor este să convingă audienţa că romii reprezintă un real pericol pentru societatea românească, şi prin urmare, nu pot fi priviţi altfel decât cu sentimente de ură. Deşi nu instigă atât de direct şi la violenţă, precum în exemplul anterior, scopul final al întregii pledoarii este să mobilizeze populaţia majoritară, „defensiv”, împotriva romilor.

 

Mai jos, se regăsesc câteva exemple de discurs instigator la ură împotriva homosexualilor.

 

„Toate acţiunile sociale ale homosexualilor au o singură motivaţie: obţinerea unei validări oficiale din partea Statului pentru comportamentul lor, comportament respins de societate ca nenatural, nefiresc şi pervers.

 

În momentul în care vor fi obţinut toate aceste drepturi, homosexualii vor putea afirma că nu este nimic în neregulă cu ei şi cu ceea ce fac ei şi că oricine va obiecta ceva la adresa lor va fi în culpă. Cu legea de partea lor, vor putea închide gura oricui comentează la adresa acţiunilor de propagandă şi racolare la care se vor deda ei.

Acesta este motivul pentru care homosexualli cer mereu noi drepturi. Ei urmăresc să forţezte o aprobare legală din partea Statului pentru comportamente care le macină lor însuşi conştiinţa.

Având în vedere nu numai inutilitatea, dar şi pericolul legiferării căsătoriei între persoane de acelaşi sex, precum şi impactul şi consecinţele sociale pe care le-ar genera o asemenea legiferare, persoanele responsabile trebuie să ia atitudine şi să prevină această degradare socială”.

 

O problemă socială: Căsătoriile între persoane de acelaşi sex, Alianţa Familiilor din România

 

Din nou, nu putem vorbi doar despre un act de discriminare şi de atingere a demnităţii umane, de această dată, împotriva homosexualilor. Scopul autorilor este să tragă un semnal de alarmă asupra „pericolului” pe care l-ar reprezenta căsătoria între persoane de acelaşi sex, şi să îndemne „persoanele responsabile să ia atitudine”.

 

Delimitarea discursului instigator la ură de infracţiunile motivate rasial

 

Infracţiunea motivată rasial este orice faptă de natură penală, comisă împotriva unei victime, care a fost selectată de către făptuitor pe baza unei caracteristici de tipul naţionalitate, rasă, etnie, orientare sexuală, ş.a.m.d.

 

Exemple de infracţiuni motivate rasial:

 

-          spargerea geamurilor unui autoturism care aparţine unui imigrant.

 

-          distrugerea unei case care aparţine unei familii de evrei.

 

-          inscripţionarea unor simboluri naziste cu graffiti pe poarta unei organizaţii de romi.

 

-          agresiunea fizică a unui membru al comunităţii LGBT.

 

În studiul Fundaţiei pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, legat de discursul instigator la ură, se specifică faptul că este important să acordăm atenţie, atunci când analizăm un discurs instigator la ură, următoarelor elemente: ce se spune, cine spune, ţintelor şi contextului.

 

Ce se spune?

 

Aşa cum se înţelege şi din definiţiile discursului instigator la ură, precum şi din exemplele de mai sus, cel care foloseşte un discurs instigator la ură, incită şi încurajează ura şi ostilitatea faţă de o persoană sau un grup de persoane, pe baza unei caracteristici a acelei persoane/grup.

 

Cine spune?

 

Studiul FDSC menţionează 3 categorii de emitenţi, în ceea ce priveşte discursul instigator la ură din Europa: partide şi grupări extremiste, susţinători ai mişcărilor extremiste şi persoane publice şi politicieni vizibili public. Acelaşi studiu precizează că principalii emitenţi, în România, sunt jurnaliştii, politicienii şi formatorii de opinie.

În exemplele de mai sus regăsim o grupare extremistă (Noua Dreaptă), o persoană publică (un cunoscut blogger din România), dar şi o asociaţie.

În România, în prezent, nu există un partid de extremă dreapta, însă discursuri îndreptate împotriva romilor sau a comunităţii LGBT sunt promovate, frecvent, de reprezentanţi ai partidelor mainstream.

 

Exemple de politicieni care au folosit discursul instigator la ură:

 

 

“Când o să înţelegeţi, voi, jurnaliştii că este întipărit adânc în cultura islamică ca femeile care nu se supun învăţăturilor Islamului să fie violate şi maltratate? Există numeroase date care arată legătura dintre violurile din Suedia şi numărul migranţilor din Orientul Mijlociu şi din Africa de Nord”.

Michael Hess of Karlskrona, membru al Partidului Democrat din Suedia

 

„O mare parte dintre ţigani nu este potrivită pentru coexistenţă. Nu este pregătită să trăiască printre fiinţele umane. Aceştia sunt animale şi se comportă ca animalele. Precum o căţea în călduri care se împerechează oriunde cu oricine. Dacă întâmpină rezistenţă atunci ucide. Îşi doreşte tot ce vede. Dacă nu primeşte ce vrea, atunci ia şi ucide. Din aceste căpăţâni de animale nu ies decât sunete nearticulate şi nu înţeleg decât forţa brută. Nu ar mai trebui să existe astfel de animale. Gata. Problema trebuie rezolvată imediat şi în orice mod.”

Zsolt Bayer, membru al Partidului Fidesz, Ungaria

 

“Este timpul să analizăm mai mulţi parlamentari şi membri ai guvernului, care sunt de origine evreiască şi care reprezintă un risc de securitate naţională pentru Ungaria”.

Márton Gyöngyösi, membru al Partidului Jobbik, Ungaria

 

“Aveţi îngrijorări, aparent, faţă de câteva sute de romi, care au o prezenţă în oraş iritantă, să spunem mirositoare”.

Jean - Marie Le Pen, fondator şi fost conducător al Partidului Frontul Naţional, Franţa

 

 

Ţintele

 

În principal, grupurile vulnerabile sunt ţintele, dar şi minorităţi naţionale, religioase sau etnice care nu fac parte, neapărat din rândul grupurilor vulnerabile: romi, maghiari, LGBT, evrei, musulmani, imigranţi.

Este important de reţinut că organizaţiile care promovează ideologii rasiste, fasciste, sau xenofobe, sunt interzise prin lege, în România.

Legile mai interzic şi difuzarea unor programe TV sau radio care incită la ură, dar şi promovarea discursului instigator la ură prin competiţii sportive (de exemplu, afişarea unor bannere cu conţinut instigator la ură, în timpul unui meci de fotbal).

T.Z.M. s-a interesat cum poate ajunge la Sinagoga Evreiască din municipiul Buzău. Persoana a refuzat să îi ofere informaţiile cerute, pentru că a observat un tatuaj cu însemnele trupelor naziste SS pe gâtul lui T.Z.M. Ulterior, T.Z.M. a configurat un site antisemit, prin care a transmis fotografia a trei persoane, evrei, instigând la ură împotriva acestora. Site-ul conţinea simboluri cu caracter fascist, îndemnuri cu caracter rasist, susţinea supremaţia rasei ariene, şi necesitatea exterminării romilor. T.Z.M. a fost găsit vinovat şi condamnat.

 

Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, Discursul instigator la ură, 2014, disponibil aici: http://www.fdsc.ro/library/files/studiul_diu_integral.pdf

 

Traducere din limba engleză a citatului publicat aici: http://chersonandmolschky.com/2014/05/11/swedish-politician-fined-hate-speech-islam/

 

Traducere din limba engleză a citatului publicat aici: http://hungarianspectrum.wordpress.com/2013/01/07/fidesz-roma-strategy-from-balog-to-bayer/

 

Traducere din limba engleză a citatului publicat aici: http://www.businessinsider.com/mrton-gyngysi-wants-hungary-jew-list-2012-11

 

Traducere din limba engleză a citatului publicat aici: http://www.ibtimes.co.uk/roma-travellers-group-sue-far-right-leader-491937

Share on Tumblr submit to reddit